Economie locală

Un mediu de afaceri onest

 

Chiajna are nevoie de un plan armonizat în sensul dezvoltării și diversificării economiei locale, pentru a deveni atractivă pentru mai mulți întreprinzători. În același timp, trebuie să ne adaptăm la schimbările apărute pe piața muncii în urma pandemiei de coronavirus.

Trebuie să valorificăm creșterea exponențială a numărului de locuitori din comună, să creăm un cadru favorabil pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și să le oferim locuitorilor posibilitatea de a avea un loc de muncă bine plătit aproape de casă.

Totodată, comuna Chiajna va fi un model de corelare eficientă a ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii, pentru ca absolvenții liceului tehnologic să își găsească mai ușor un loc de muncă.

Chiajna s-a dezvoltat dezechilibrat, ca localitate satelit a Bucureștiului. Majoritatea locuitorilor au locul de muncă în București sau în alte localități. În plus, deși Chiajna se află în vizorul lucrărilor de infrastructură prevăzute în strategia de dezvoltare a zonelor limitrofe Bucureștiului, nu există un plan armonizat prin care comuna noastră să beneficieze de aceste viitoare investiții.

Ce vom face:

Vom încuraja diversificarea activităților economice și investițiile pe plan local

Diversificarea activităților economice și noi oportunități pentru producători

Construcția unei piețe agroalimentare în Militari Residence, pentru susținerea producătorilor și diversificarea ofertei pentru consumatori:

  • Construcţie nouă acoperită, la standarde europene, pentru asigurarea activității de comerţ sigure și civilizate, cu respectarea normelor legale de sănătate, mediu și siguranță;
  • Parcare păzită în imediata apropiere a pieței.

Crearea unui mediu propice comerțului stradal ambulant în zonele de agrement.

Dezvoltarea unui nod comercial și de servicii în zona de sud-vest a comunei, în zona Centurii București, unde Planul de Mobilitate Urbană Durabilă prevede o viitoare stație de metrou și o viitoare parcare de transfer (Park and Ride)

Accesibilizarea zonei de servicii și birouri din vestul comunei prin asigurarea unor căi de transport și utilități adecvate.

Deschiderea de filiale bancare, ca o consecință a dezvoltării de business, și încurajarea dezvoltării unei rețele de bancomate pe întreg teritoriul comunei.

Asigurarea unui spațiu modern în Militari Residence pentru ca Poșta Română să aibă la dispoziție un oficiu poștal suficient de mare încât să deservească toți locuitorii din zonă.

Îmbunătățirea relației cu mediul de afaceri

Înființarea unui departament local pentru relația cu mediul de afaceri:

  • Consultarea principalilor angajatori cu privire la deciziile care au un impact direct asupra activității lor (de exemplu necesarul de transport public, extinderea rețelei de transport, de utilități etc.).

Facilitarea relației dintre Liceul „Doamna Chiajna”, partenerii sociali și companiile private pentru dezvoltarea învățământului dual:

  • Evenimente de promovare a învățământului profesional și tehnic dual cu ajutorul operatorilor economici parteneri din Ilfov, pentru a asigura pregătirea practică a elevilor și integrarea acestora pe piața muncii;
  • Consultarea principalilor angajatori cu privire la specializarea angajaților și adaptarea, în colaborare cu Ministerul Educației, a profilurilor claselor de liceu la nevoile pieței muncii locale.

Crearea unei burse de business pentru promovarea serviciilor și antreprenorilor locali pe un site dedicat, care să poată fi accesat prin intermediul site-ului primăriei.

Sprijin pentru firmele noi care investesc în Chiajna

Scutire de 80% din taxele locale pentru “start-up-uri”.

Sprijin de conectare la utilități pentru investiții de peste 1 milion de euro în Chiajna, prin rambursarea a 40% din costuri, pe baza unei aplicații depuse de firme cu costurile deja efectuate.

Crearea unor hub-uri și acces facil la spații pentru antreprenori și freelanceri.