Comisia de mediu

Comisia pentru Mediu și Echilibru Ecologic


Comisia pentru Mediu și Echilibru Ecologic este o comisie permanentă a Camerei Deputaților, înființată în 2014, formată din 11-25 membri ai diverselor grupuri parlamentare.

Comisia are drept scop dezbaterea proiectelor de legi și a propunerilor legislative ce reglementează problematici de mediu și crearea cadrului juridic ce permite ocrotirea mediului înconjurător precum şi menţinerea echilibrului ecologic.

În calitate de membru al Comisiei, reprezint poziția adoptată de USR pentru inițiativele legislative ajunse în plen la Camera Deputaților în acest domeniu.


Priorități susținute prin activitatea în Comisie


   Poluarea olfactivă din zonele adiacente Bucureștiului

Susțin rezolvarea problemei poluării olfactive din nord-vestul Bucureștiului, cauzate de depozitul de deșeuri Rudeni. Poluarea cu hidrogen sulfurat și mirosurile degajate reprezintă un risc intolerabil la adresa sănătății locuitorilor pe o rază de până la 10 km.

   Problematica deșeurilor

România se află deja în procedură de infringement din partea CE, din cauza gestionării defectuoase a reglementărilor în domeniul deșeurilor. Pe întreg teritoriul României se află zeci de depozite de deșeuri neconforme.

   Contravențiile silvice

Anual, milioane de metri cubi de lemn sunt tăiaţi din pădurile României. Susțin menţinerea unui nivel ridicat al sancţiunilor pentru tăieri ilegale de pădure și transportul ilegal de masă lemnoasă.

   Utilizarea cianurilor în minerit

Susțin propunerile legislative privind interzicerea tehnologiilor pe bază de cianuri în minerit și utilizarea metodelor sustenabile de produere a energiei,  precum și reducerea necesarului energetic prin concentrarea pe refolosire şi reciclare.

   Legea spațiilor verzi

Susțin propunerile legislative ce reglementează administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, astfel încât să fie respectat dreptul cetățenilor la un mediu sănătos și accesul liber la spaţiile verzi proprietate publică.

   Pescuitul și acvacultura, vânătoarea

România trebuie să se alinieze legislației europene în materie de politici comune în domeniul pescuitului la nivel comunitar. Susțin reducerea impactului activităților umane asupra mediului acvatic, impunerea unor limite sustenabile de captură și a unor sancțiuni drastice pentru braconaj.