Solidaritate și Egalitate de Șanse

O comunitate unită

Categoriile vulnerabile nu sunt sprijinite așa cum ar trebui în Chiajna. Absenteismul și abandonul școlar nu mai pot fi ignorate. Persoanele cu dizabilități nu pot circula în siguranță. Numărul de șomeri s-a triplat în 2020. Vom asigura egalitatea de șanse și accesul la servicii publice pentru toți locuitorii comunei și ne vom adapta nevoilor acestora, astfel încât fiecare să facă parte din comunitate și să poată participa activ la viața acesteia, fără a fi împiedicat(ă) de bariere economice, sociale sau de altă natură.

Numărul de șomeri din Chiajna, deși mic raportat la numărul total de locuitori, s-a triplat în perioada pandemiei, de la 26 persoane în luna ianuarie, la 69 persoane în luna iunie 2020. Dintre aceștia, 26% sunt tineri până în 29 de ani. Totodată, fenomenul absenteismului (regăsit la ambele școli de stat din comună) și abandonul școlar (în special la Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna”) nu pot fi ignorate, deoarece contribuie atât la creșterea numărului de tineri NEET (care nu muncesc, nu sunt în școală și nu participă la alte cursuri de formare), cât și a numărului de șomeri.

În Chiajna, 60% dintre pensionari au pensia mai mică de 1500 de lei și 96% au pensia mai mică de 3000 de lei. Doar 0,9% au pensia mai mare de 5000 de lei. Pensia minimă este de 704 lei, pensia maximă este de 13.357 de lei, iar cea medie 1.455 de lei.

Pentru persoanele care beneficiază de ajutor social, munca în folosul comunității din Chiajna se rezumă la activități de colectare a deșeurilor, întreținerea spațiilor verzi, a albiei râului Dâmbovița, a locurilor de joacă pentru copii sau toaletarea arborilor, nu este corelată cu oferta locurilor de muncă de la nivel local și nici nu este îndreptată spre integrarea pe piața muncii a beneficiarilor.

În acest context, compartimentul de asistență socială din Chiajna are în prezent 4 angajați și nu există o transparență cu privire la nivelul de pregătire a acestora sau la activitatea compartimentului în ansamblul său.

Ce vom face:

  Vom facilita accesul la beneficii și servicii sociale pentru toate categoriile de persoane vulnerabile.

Vom crea un compartiment de asistență socială proporțional cu nevoile comunității.

Facilitarea accesului la beneficii și servicii sociale

 • Colaborare cu instituțiile de învățământ pentru a asigura dreptul la educație al copiilor din categorii defavorizate (burse sociale, asigurarea rechizitelor, implementarea programului „Bani de liceu”, îmbrăcăminte, încălțăminte, acces la tehnologie și internet în cazul desfășurării cursurilor la distanță);
 • Întărirea colaborării cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov pentru a oferi persoanelor vârstnice sau persoanelor cu dizabilități servicii specifice și pentru a le oferi victimelor violenței domestice adăpost și consiliere specializată;
 • Reacție rapidă pentru oferirea ajutorului de urgență persoanelor/familiilor care se confruntă cu incendii accidentale, calamități naturale, dezastre sau boli grave care care pot duce la excluziune socială;
 • Bancă de alimente, în parteneriat cu organizații non-guvernamentale, pentru familiile aflate în dificultate economică sau socială, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități;
 • Colaborare cu organizații non-guvernamentale specializate pentru a oferi servicii specifice persoanelor defavorizate.

Corelarea măsurilor de asistență socială cu măsurile de ocupare

 Organizarea muncii în folosul comunității în scopul dezvoltării unor competențe care să faciliteze integrarea beneficiarilor pe piața muncii.

 Întărirea colaborării cu AJOFM Ilfov pentru facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor din categorii vulnerabile:

 • Facilitarea accesului tinerilor NEET la reintegrare educațională, cursuri de calificare/specializare, integrare pe piața muncii, după caz;
 • Facilitarea accesului șomerilor la cursuri de calificare/recalificare/specializare și integrarea acestora pe piața muncii.

Profesionalizarea personalului

 • Cursuri de specializare pentru polițiștii locali în domeniul combaterii violenței domestice și al egalității de gen;
 • Angajarea unor persoane calificate în compartimentul de asistență socială.

Accesibilizarea spațiilor publice pentru persoane cu dizabilități

 • Toate spațiile publice vor fi adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități;
 • Toate clădirile publice vor fi dotate cu rampe de acces;
 • Transportul public din comună va fi dotat cu rampe de acces;
 • Vom asigura trotuare spațioase și sigure.

Sprijin pentru vârstnici

 Amenajarea unui centru modern pentru relaxare, agrement și activități sociale și recreative (lectură, scrabble, şah, table, cărţi, bingo, tenis de masă etc.) pentru persoanele peste 65 de ani cu domiciliul în comuna  Chiajna:

 • Asigurarea consilierii sociale şi psihologice a vârstnicilor;
 • Programe atelier de pictură, ceramică, confecţionat obiecte decorative, tricotat etc. pentru seniori;
 • Activități organizate în aer liber;
 • Dezbateri și seminarii pe teme de interes;
 • Organizare cursuri de inițiere în folosirea calculatorului, a Internetului și a altor tehnologii informaționale utile;
 • Coordonarea organizării de vizite și evenimente organizate la muzee, teatru, concerte și expoziții;
 • Încurajarea voluntarilor tineri și a familiilor membrilor pentru implicarea în activitățile clubului.

Medicina de familie și asistența medicală ambulatorie în Chiajna sunt mult subdimensionate față de numărul actual al locuitorilor. Este nevoie de o nouă policlinică, de dezvoltarea rețelei de medici de familie și a serviciilor medicale în regim ambulatoriu, de dotarea corespunzătoare a cabinetelor și digitalizarea interacțiunii cu pacienții, pentru a crește accesul locuitorilor comunei Chiajna la servicii de sănătate.

Ce vom face:

Vom asigura servicii de sănătate publică de calitate și accesibile.

Șanse egale la servicii de sănătate publică de calitate

Accesarea de fonduri europene pentru:

 • Construirea unei noi policlinici la standarde europene care să dispună de cabinete pentru medicina de familie, specializările de bază și servicii medicale complete. Serviciile medicale vor fi oferite gratuit, în regim ambulatoriu. Policlinica va asigura medicilor toate condiţiile materiale pentru a practica.
 • Modernizarea, dotarea și digitalizarea Policlinicii Chiajna, prin introducerea unui sistem inteligent de programări și servicii, pentru a evita cozile.

Integrarea serviciilor medicale cu cele sociale:

 • Cabinete medicale și stomatologice funcționale și gratuite în școli;
 • Asistență stomatologică pentru persoane vârstnice care au posibilități financiare reduse;
 • Amenajarea unui cămin pentru persoane vârstnice singure care au nevoie de sprijin;
 • Finanțarea unor programe de prevenție (examinare periodică pentru cancer – sân, col uterin, colon etc).