Urbanism

Construim responsabil

 

Oamenii trebuie să fie în centrul planificării teritoriale. Amenajarea teritorială trebuie să asigure toate condițiile unui trai decent, să fie integrată cu infrastructura de utilități, de mobilitate, școlară, culturală și de petrecere a timpului liber și în același timp să protejeze mediul. Fiecare locuitor trebuie să aibă acces facil la servicii de alimentație, transport, educație și recreere aproape de locuința sa.

Chiajna a trecut în ultimii ani printr-o dezvoltare haotică, polarizantă, orientată spre profit și nu spre a le asigura locuitorilor o viață de calitate. Peisajul urbanistic grotesc, rezultat al construcțiilor din ultimii 15 ani, înfățișează zone întregi de betoane, blocuri sau case îngrămădite, aproape lipite unele de altele, fără acces la o rețea de apă sau canalizare, cu improvizații la sistemele de energie electrică, fără spații verzi sau de recreere.

Primăria a emis autorizații de construire pe bandă rulantă fără a ține cont de bunăstarea cetățenilor, fără a dezvolta înainte infrastructura de mobilitate și servicii de bază și a permis construcții masive cu ocolirea legislației, cu încălcarea normelor privind distanțele și a celor de protecție împotriva incendiilor, punând în pericol siguranța cetățenilor.

Aceste neajunsuri îi determină pe mulți tineri care cumpără o locuință în Chiajna cu speranța la o viață de calitate să renunțe la ea după puțin timp, din cauză că nu sunt integrați în comunitate așa cum ar trebui.

Ce vom face:

Vom asigura o dezvoltare urbanistică armonioasă.

Dezvoltare imobiliară responsabilă

Întocmirea unui Plan Urbanistic General actualizat, care să țină cont de noile realități teritoriale și demografice și să preîntâmpine dezvoltarea imobiliară haotică:

  • Inventarierea terenurilor, cartografierea și analizarea dinamicii mediului locuit, pentru a asigura predictibilitatea planului de dezvoltare;
  • Organizarea de concursuri de soluții urbanistice pentru a armoniza zonele urbanizate haotic.

Adoptarea unui regulament de prevenire și reducere a poluării pe șantierele de construcții și asigurarea respectării acestuia

  Susținere pentru dezvoltatorii de ansambluri rezidențiale cu clădiri verzi/responsabile față de mediul înconjurător

Planificare pentru oameni – consultativă, participativă, transparentă

Asigurarea mecanismelor de consultare publică: afișare pe site-ul instituției și în spații publice, dezbateri în spațiul public și online.

Platformă online unde cetățenii să poată raporta orice fel de de situații constatate și care încalcă normele de construire.

Dezvoltarea inteligentă a infrastructurii

Dezvoltarea infrastructurii de mobilitate și încurajarea transportului alternativ (tren, biciclete și trotinete).

Dezvoltarea de noi creșe, grădinițe și școli conform numărului actual de locuitori.

Amenajarea unor spații de recreere – promenadă pe râul Dâmbovița, amenajarea Pădurii Roșu, spații de socializare pentru copii, tineri și vârstnici.

Integrarea zonelor rezidenţiale cu cele educaționale, economice, de servicii și de recreere.

Zone de parcare bine stabilite și încadrate vizual (pe carosabil, pe trotuar sau mixt) în zonele aglomerate, pe baza unor studii.

Verificarea respectării procentului de minim 30% spațiu verde pentru viitoarele construcții imobiliare și pentru cele existente.

Reglementarea numărului de locuri de parcare pentru construcții viitoare – 1 loc de parcare pentru fiecare apartament și suplimentarea cu 20% a locurilor de parcare pentru vizitatori.

Niciun Plan Urbanistic Zonal sau de Detaliu nou nu va fi aprobat fără să conțină o minimă infrastructură de preluare a apelor pluviale.