Cum se combate buruiana ambrozia, în 6 pași

Cum se combate buruiana ambrozia, în 6 pași

Până în prezent, singurul plan de combatere a buruienii ambrozia, care devine din ce în ce mai răspândită în România, se regăsește în Normele metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia. Este important totuși să ne asigurăm că el este respectat de toți factorii implicați. De aceea, am acordat o atenție deosebită subiectului.

Ce spune Ministerul Sănătății despre efectele buruienii asupra sănătății – un rezumat al răspunsului la interpelarea formulată de mine

Cel mai îngrijorător aspect din cele semnalate de Ministerul Sănătății este că a crescut numărul copiilor afectați. De asemenea, este foarte important de menționat că planta ambrozia are tendința de a se răspândi din ce în ce mai mult în România, iar creșterea răspândirii ei este exacerbată de poluare, urbanizare și schimbările climatice. În aceste condiții, România este singura țară din Europa care nu are un sistem de avertizare a populației în legătură cu gradul de încărcare a atmosferei cu polen și riscul de a dezvolta alergii, nici un sistem integrat de avertizare a medicilor. Totuși, este bine că există o serie de inițiative ale ministerului, mai ales interes cu privire la documentarea impactului asupra sănătății populației, dar și din partea unor echipe de medici specialiști, ceea ce evidențiază că prevenția este crucială.

Studiile Ministerului Sănătății au arătat că pacienții afectați cu un istoric al bolii de peste 10 ani dezvoltă nu numai forme severe de rino-conjunctivită, ci și de astm bronșic, cu puternic impact negativ asupra calității vieții, mai mult de două treimi din pacienții identificați cu rino-conjunctivită alergică sau astm fiind sensibilizați la ambrozie. În România, 6 milioane de persoane sunt expuse la polenul ambroziei, iar prevalența alergiei la ambrozie este crescută, de 5,35% din populația activă, cu o morbiditate crescută, comparabilă cu cea dată de diabetul zaharat. Costurile pentru tratament pot fi semnificative.

Polenul de ambrozie induce reacții alergice de la concentrații relativ scăzute (5-20 grăuncioare/metru cub de aer) și reprezintă cel mai răspândit polen cu impact clinic asupra sănătății în zone mari din Europa și SUA. Indivizii foarte sensibili pot fi afectați chiar și de 1-2 grăuncioare de polen/metru cub de aer, însă majoritatea reacționează la o concentrație de 10 grăuncioare/metru cub. O concentrație de 50 grăuncioare/metru cub creează deja un stres major. Toate acestea, în condițiile în care o singură plantă poate produce 1 miliard de grăuncioare de polen, care sunt purtate de cele mai slabe adieri de vânt, fiind identificat polenul la 600 km în largul mării și la 3 km înălțime în atmosferă, ceea ce înseamnă că planta poate produce alergii inclusiv la distanțe mari de locul focarului.

Pașii pentru combaterea buruienii ambrozia

Pasul 1 – până pe 20 mai

Conform normelor de aplicare a legii privind combaterea buruienii ambrozia, autoritățile locale au obligația de a identifica terenurile infestate și a crea un centralizator cu acestea, până la data de 20 mai.

Pasul 2 – 20 mai – 25 mai

Primăriile transmit centralizatoarele către Instituția Prefectului și direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, până cel târziu la data de 25 mai. Ținând cont de această prevedere, am solicitat primăriilor din Ilfov centralizatoarele. Din 40 de primării, 26 mi-au trimis un răspuns, iar dintre acestea, doar 6 ne-au transmis centralizatorul cu terenurile identificate  (Bragadiru, Chiajna, Ciorogârla, Clinceni, Cornetu, Măgurele), 13 ne-au comunicat că nu au identificat zone infestate cu buruiana ambrozia (1 Decembrie, Afumați, Balotești, Brănești, Ciolpani, Copăceni, Dascălu, Dărăști-Ilfov, Glina, Grădiștea, Moara Vlăsiei, Nuci, Tunari), 6 dintre acestea nu ne-au transmis centralizatorul, deși unele au identificat terenuri infestate (Berceni, Mogoșoaia, Jilava, Otopeni, Popești-Leordeni,Vidra), iar una ne-a transmis că e în curs de identificare a terenurilor (Domnești).

Centralizatorul conține, conform Anexei nr. 1 din normele metodologice, denumirea localităţii, numele şi prenumele/denumirea proprietarilor sau deţinătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole unde s-au constatat suprafeţe de teren infestate cu buruiana ambrozia, adresa/date de contact și o scurtă descriere cu privire la localizare, grad de răspândire, mod de combatere.

Pasul 3 – 25 mai – 5 iunie

Pe baza centralizatoarelor, autoritățile administrației publice locale transmit somații către toți proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 din normele metodologice, până cel târziu la data de 5 iunie.

Pasul 4 – neprecizat, dar obligatoriu până la efectuarea primului control, adică 1 iulie

Se întocmește prin ordin al prefectului o comisie mixtă, cu rolul de a verifica și constata dacă s-au respectat prevederile din somații de către destinatari.  Comisia va fi formată din specialiști desemnați din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, comisariatelor județene ale Gărzii Naționale de Mediu, direcțiilor județene de sănătate publică și autorității publice locale pe a cărei rază teritorială se face controlul.

PAȘI CARE URMEAZĂ

Pasul 5 – 1 iulie – 15 iulie

În perioada 1 – 15 iulie comisia efectuează primul control în teren pentru toate localitățile semnalate în centralizator și aplică „Avertisment” unde nu s-a curățat terenul.

Pasul 6 – 16 iulie – 31 iulie

În perioada 16 – 31 iulie comisia efectuează al doilea control asupra terenurilor contravenienților sancționați cu sancțiunea „Avertisment” și aplică amenzi în cazurile în care prevederile din avertisment nu au fost respectate. Comisia realizează imagini foto și video de pe terenul infestat.

Sancțiuni și contravenții potrivit Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia:

Art. 3

(1) Nerespectarea prevederilor art. 1 de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole constituie contravenție și se sancționează cu avertisment.

(2) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole și se sancționează cu amendă de la 750 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

(3) Limitele amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (2) se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

Modalități de combatere a buruienii ambrozia:

Art. 7

(1) Metodele recomandate pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia sunt: cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcție de locul și suprafața infestată, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea în cazul unor suprafețe izolate, efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea, după caz.”

(2) Autoritățile publice locale supraveghează aplicarea metodelor prevăzute la alin. (1), pe toată perioada de vegetație.

Share

Comments

  1. FARA NICI O MASURA LUATA . PE LANGA GUNUAIELE ARUNCATE PE STRADA STADIONULUI ESTE SI O CRESCATORIE DE AMBROZIE . ESTE BINE CA SE LUCREAZA LA GARDUL STADIONULUI CA SA ACOPERE SI MIZERIA DE PESTE DRUM.

  2. Georgescu Says: mai 24, 2020 at 3:01 am

    Stimate domn,
    Oare ce ar fi sa propuneti si masuri de ordin tehnic, care sa aduca eficienta combaterii si sa vina in ajutorul celor care detin terenuri, persoane particulare, pentru care este dificil, in mediul urban, sa gaseasca mijloacele necesare (utilaje si persoane) pentru combatrea acestei buruieni? Adica Primaria ar putea contracta servicii de la firme de specialitate (specialisti, tractoare, utilaje de cosire, arat, erbicidare, plus erbicidele) pe care sa le ofere, contra cost, proprietarilor care au nevoie. In momentul actual, aceste servicii sunt prestate si de persoane mai putin calificate. Altfel, Primaria se va multumi sa dea amenzi, fara a se pune accentul pe obtinerea de rezultate eficiente.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *