În ce stadiu e colectarea separată în București și Ilfov

În ce stadiu e colectarea separată în București și Ilfov

Noua legislație pe deșeuri din partea Ministerului Mediului a ieșit la lumină cu mai multe semne de întrebare decât răspunsuri la problemele de pe piața deșeurilor, provocând deja blocaje în piață. Deși legislația este confuză și incoerentă, un lucru e clar: primăriile din țară nu mai au scăpare, trebuie să asigure colectarea separată și reciclarea deșeurilor.

Din păcate, multe dintre ele sunt departe de a face acest lucru. Noi am vrut să vedem care e situația în București și Ilfov, iar stadiul în care se află autoritățile locale în ceea ce privește colectarea pe fracții, respectarea obiectivelor și implementarea instrumentelor precum “plătești pentru cât arunci” este dezastruos.

CE TREBUIE SĂ FACĂ AUTORITĂȚILE LOCALE

Obligațiile autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, potrivit Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, modificată prin Legea nr.31/2019 de aprobare a Ordonanței de Urgență nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, sunt:

  1. „Să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deșeuri se face în cadrul unui singur contract al serviciului de salubrizare și să organizeze atribuirea conform deciziei luate” (art.17, alin.(1), lit.a);
  2. Să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instrumentul economic «plătește pentru cât arunci» bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente: (i)volum; (ii)frecvenţă de colectare; (iii)greutate; (iv)saci de colectare personalizaţi” (art.17, alin.(1), lit.e);
  3. „Să stabilească și să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a) și sancțiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri” (art.17, alin.1, lit.f);
  4. Să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a) contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte” (art.17, alin.(1), lit.g);
  5. „Să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuției pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte” (art.17, alin.(1), lit.i).

CE AU FĂCUT PRIMĂRIILE DIN ILFOV

Dintre cele 40 de primării din Ilfov, 20 nu ne-au răspuns, iar dintre cele 20 care au răspuns nu toate au început măcar colectarea separată. Iar aproape toate primăriile care au luat măsuri de colectare separată colectează doar două fracții: uscată și umedă.

În cele ce urmează voi prezenta pe scurt răspunsurile primăriilor și al Consiliului Local Sector 6) la solicitarea mea.

ILFOV

Balotești: Operatorul de salubritate (Societatea Comercială Administrarea Domeniului Public și Privat Balotești S.R.L) colectează separat deșeurile reciclabile (fracție uscată) provenite de la gospodăriile individuale situate în cartierele rezidențiale. De asemenea, deșeurile menajere provenite de la celelalte gospodării sunt colectate amestecat și predate firmei 3R Green. Operatorul a obținut tarife de depozitare mai mici decât cele aplicate de gropile de depozitare a deșeurilor menajere amestecate și anume 157 lei/tonă față de 163 lei/tonă și 68 lei/tonă pentru depozitarea și selectarea fracției uscate.

Bragadiru: Operatorul de salubritate preia deșeurile separat pe fracție uscată și fracție umedă.

Brănești: Operatorul de salubritate colectează separat deșeurile.

Cernica: Se efectuează colectarea separată a deșeurilor prin contractul încheiat cu Operatorul de salubritate care realizează preluarea deșeurilor separat pe cele două categorii de fracție uscată și fracție umedă.

Ciolpani: Colectarea selectivă are loc conform Contractului de delegare a gestiunii și deșeurile sunt colectate de două ori pe săptămână. Deșeurile reciclabile din comuna Ciolpani sunt colectate în saci de plastic ce sunt distribuiți în mod gratuit cetățenilor, separat de fracția umedă. Deșeurile electrice și electronice sunt ridicate de către 3R Green S.R.L.

Ciorogârla: A fost încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubritate prin concesiune, pe o durată de 5 ani, cu RER Ecologic Service București REBU S.A. Fac plată pe fracție uscată direct din buget, dar nu specifică dacă ei recuperează banii de la OTR pe ambalajele adunate.

Copăceni: Colectează separat fracția uscată. A implementat prevederile legale în vigoare ale OUG 74/2018, a elaborat proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare a serviciului comunitar de salubrizare a localității pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale. Costurile pentru colectare sunt următoarele: persoane fizice – 3 lei/persoană deșeuri colectate separat și 5 lei/persoană/lună deșeuri neselectate, iar persoane juridice – 30 lei/lună deșeuri colectate separat și 80 lei/lună deșeuri neselectate.

Corbeanca: Colectarea se efectuează selectiv: fracție uscată (hârtie, carton, sticlă, pet, doze aluminiu) / fracție umedă (deșeu menajer în pubelă 120 litri), deșeu stradal (deșeu vegetal, fără deșeuri din construcții). Deșeurile din construcții sunt preluate separat prin containere cu destinație specifică.

Cornetu: S-a introdus colectarea separată și transportul separat programat pe zile diferite pe următoarele categorii de deșeuri: deșeuri reciclabile în amestec fracție uscată, deșeuri mixte-fracție umedă, deșeuri biodegradabile
Dascălu: Comuna Dascălu a încheiat contract cadru cu SC BRAI-CATA SRL pentru serviciile de salubritate, dar operatorul economic SC BRAI-CATA SRL nu respectă obligațiile contractuale, susține administrația.

Domnești: A fost demarată procedura de licitație pentru delegarea serviciului de salubritate, care prevede în caietul de sarcini colectarea separată a deșeurilor.

Dragomirești Vale: Delegarea serviciului de salubritate s-a realizat prin licitație publică și a fost desemnată firma 3R Green.

Jilava: Colectarea deșeurilor se realizează separat, pe cele două categorii: fracție uscată și fracție umedă. A fost introdusă în tarif contribuția pe economia circulară pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare.
Tariful de prestație a serviciilor publice de salubritate menajere: 8,72 lei/persoană/lună compus din 6 lei + TVA/persoană/lună, la care s-a adăugat contribuția pentru economia circulară de 1,33 lei + TVA.

Măgurele: Este implementată colectarea separată și din 6 în 6 luni se verifică dacă indicatorii de performanță sunt îndepliniți în proporție de peste 85%. Costurile stipulate în contractul de concesiune a serviciului public de salubritate sunt: colectat deșeuri menajere case – 4,9 lei persoană/lună, colectat deșeuri menajere asociații de proprietari/locatari – 4.9 lei pers/lună, colectat deșeuri menajere agenți economici și instituții publice – 37 lei.

Moara Vlăsiei: Colectarea deșeurilor se face separat, din 6 în 6 luni se verifică dacă indicatorii de performanță sunt îndepliniți în proporție de peste 85%. Costurile stipulate în contractul cu operatorul de salubritate pentru gestionarea deșeurilor sunt: utilizatori persoane fizice – 5,00 lei/pers/lună, utilizatori persoane juridice – 75 lei/mc. Salubritatea este efectuată de primărie.

Nuci: Până în prezent nu se colectează separat deșeurile.

Otopeni: În momentul de față, în orașul Otopeni, salubrizarea se asigură printr-un acord cu Urban SA, până când se va atribui un nou contract de salubrizare. Primăria susține că atribuirea noului contract se va face în baza unei proceduri concurențiale, iar noul contract va conține clauze cu privire la colectarea selectivă și informarea cu privire la aceasta. În prezent, orașul Otopeni a distribuit 2500 de pubele în zona caselor. Fracția umedă și cea uscată sunt colectate cu următoarea frecvență – în zonele cu case se ridică o dată pe săptămână deșeurile menajere și o dată pe săptămână deșeurile reciclabile, iar la blocuri se colectează zilnic. În ceea ce privește tarifele, primăria susține că modificarea acestora s-a făcut conform HCL nr. 3/31.10.2019. Una din modificările care au survenit la nivelul tarifelor a fost introducerea taxei pe economie circulară.

Snagov: Programul de implementare a colectării selective nu a fost activat. Costurile stipulate în contract sunt de 79,44 + TVA/mc.

Tunari: Serviciul de salubritate se efectuează de către Tunari Salubrizare SRL, se urmărește colectarea selectivă pe cele 2 fracții, creșterea procentului deșeurilor reciclabile și plata unei taxe diferențiate.
Costurile privind deșeurile generate de localitatea Tunari sunt:
costul selectării în vederea reciclării fracției stradale și municipale – 157 lei/tonă;
costul compostării deșeurilor biodegradabile – 85 lei/tonă;
costul în vederea eliminării prin depozitare a deșeului menajer (fracție umedă) – 98 lei/tona exclusiv contribuția de 30 de lei pentru economia circulară;
costul depozitării deșeurilor din construcții și demolări – 65 lei/tonă, perceput însă ulterior de la generatorul acestuia (firme sau cetățeni);
pentru deșeuri de tip DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electronice), Salubritate Tunari SRL încasează de la colector suma de 0,40 lei/kg.

CE AU FĂCUT PRIMĂRIILE DIN BUCUREȘTI

În București, lucrurile sunt puțin mai avansate în sectorul 1, dar procesul de colectare separată este și aici în urmă.

Sectorul 1 – În Sectorul 1 sunt organizate peste 30.500 de puncte de colectare ce corespund gospodăriilor individuale și peste 2900 de platforme de colectare aferente asociațiilor de proprietari sau condominiilor. Până în prezent se află distribuite la populație peste 71.200 de europubele cu capacitatea de 240 litri, de culoare verde, aproximativ 9.700 de europubele cu capacitatea de 240 de litri, având culoarea maro, și aproximativ 260 de eurocontainere cu capacitatea de 1100 litri. În această activitate sunt angrenate un număr de 38 de autospeciale cu compactare și fără compactare.

În prezent, Sectorul 1 și Compania Romprest Service S.A, colectează fracție uscată generată în gospodăriile populației în zilele de sâmbătă din săptămânile impare ale anului. Deșeurile separate de cele rezidențiale (fracție umedă) se colectează săptămânal. Pentru deșeurile vegetale rezultate în urma întreținerii spațiilor verzi avute în proprietate sau responsabilitate, colectarea se face săptămânal în zilele de sâmbătă și duminică, pe baza unei comenzi prealabile cu minim 48 de ore înainte. Deșeurile din echipamente electrice și electronice și cele voluminoase se colectează gratuit de Romprest în fiecare a doua duminică din fiecare lună, pe baza unei comenzi prealabile plasate cu minimum 48 de ore înainte.

Sectorul 2 – A fost instituită o taxă de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici, cu scopul de a pune în aplicare un sistem unitar de colectare selectivă pe două fracții: umedă și uscată. Cheltuielile Primăriei Sectorului 2 sunt pentru serviciile efectuate de S.C Supercom S.A, care va percepe 11,12 lei fără TVA, adică 13,25 lei/persoană/lună, valoarea taxei de habitat cu destinație de salubrizare. Tariful include și contribuția pentru economia circulară, care a intrat în vigoare la 01.01.2019.

Sectorul 3: Colectarea separată se efectuează pe 2 fracții, fracție umedă și fracție uscată. La momentul trimiterii adresei se afla în dezbatere un Proiect de Hotărâre al Consiliului Local Sector 3 privind aprobarea tarifului pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale. Pentru încurajarea utilizatorilor casnici în vederea precolectării separate a deșeurilor la asociațiile de locatari/proprietari, cât și la casele individuale, prin Hotărârea Consiuliul Local Sector 3 a fost stabilită o subvenție în cuantum de 99% de la Bugetul local al sectorului 3 a tarifului pentru utilizatorii casnici care precolectează separat. În vederea monitorizării, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 dorește implementarea unui sistem potrivit căruia asociațiile de locatari/proprietari sau persoanele fizice vor avea obligația de a preda lunar cel puțin 1 kg/pers deșeu reciclabil. Persoanele care nu vor îndeplini această condiție vor plăti tariful întreg.

Sectorul 4: Colectarea separată se efectuează prin intermediul recipientelor destinate colectării hârtiei/cartonului, plasticului/metalului și sticlei amplasate pe domeniul public.

Sectorul 5: Nu beneficiază de un operator unic de salubrizare, SC Rosal SRL prestează servicii de salubrizare stradală și deszăpezire pe străzile aflate pe raza administrativ teritorială, în baza unui contract de achiziție publică. Pe baza unui studiu se vor demara procedurile privind funcționarea serviciului de salubrizare pe raza sectorului 5.

Sectorul 6: Salubrizarea este asigurată de către Urban SA, iar începând cu ianuarie 2018 la inițiativa sectorului 6 a pornit implementarea programului Taxa Zero prin care se reduce tariful de salubrizare proporțional cu cantitatea de deșeuri reciclabile predate, ajungând la zero în cazul în care cantitatea de deșeuri reciclabile depășește 50%. Fracția uscată este sortată ulterior la propria stație. La programul Taxa Zero au aderat 494 de asociații din aproximativ 2200. Operatorul de salubritate continuă extinderea acestui program, iar asociațiile care participă la acest program primesc saci gratuit.

Au mai fost amenajate 12 puncte de colectare a deșeurilor reciclabile unde a fost antrenat și personal specializat și a fost demarată o campanie de informare cu distribuire a 150.000 de bucăți de material informativ la ușile oamenilor precum și în cadrul celor 9 Centre de Informare și Asistență aflate pe raza sectorului 6.

DE CE ESTE IMPORTANTĂ COLECTAREA SEPARATĂ A DEȘEURILOR

Valorificarea prin reciclare a deșeurilor reprezintă o normalitate în țările dezvoltate și ar trebui să reprezinte o normalitate și în România, de aceea este urgent de implementat și în țara noastră, având în vedere cantitățile mari de deșeuri ce se pot vedea pe toate câmpurile și mai ales cantitățile enorme de deșeuri municipale care sunt eliminate în depozitele de deșeuri, depozite care creează o stare de disconfort vizual, dar și olfactiv (mirosul generat de depozitele de deșeuri din Ilfov ajungând să fie simțit nu doar în localitățile din vecinătatea acestora, ci inclusiv în cartierele din București), afectând calitatea aerului, apei, solului și implicit calitatea sănătății oamenilor.

Așa cum reiese din modul în care se aplică prevederile noii legislații, începutul nu este deloc promițător. Se remarcă lipsa unei viziuni unitare și coerente în ceea ce privește modul de rezolvare a problemei. Suntem în punctul în care ne asumăm niște idei și principii de funcționare, dar oricâte contracte și infrastructură se creează, elementul-cheie va fi cooptarea populației în proces, iar viziunea primăriilor este că acest aspect va veni de la sine prin educație.

Îmi doresc însă ca situația să se regleze în cursul anului, deși nu sunt foarte optimist, din motive pe care le-am comunicat de-a lungul timpului cu privire la OUG 74/2018. Aștept din partea primăriilor deschidere și transparență în comunicarea tuturor problemelor pe care le vor întâmpina în urma implementării noii legislații și, de asemenea, aștept o comparație onestă a colectării separate a deșeurilor puse pe hârtie de Ministerul Mediului cu ceea ce se întâmplă în realitate. Să sperăm, totuși, că până la finalul anului se vor înregistra creșteri ale ratei de reciclare și ale deviației de la groapă, care sunt, în final, ținte asumate de România.

Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *