Raport de activitate pe mediu, #3 Apă

Raport de activitate pe mediu, #3 Apă

N-a furat, dar a și făcut!

Episodul 3. Apă

Probleme privind poluarea apei abordate:

Calitatea apei potabile din orașul Buftea, județul Ilfov

Problema sesizată: Cetățenii din orașul Buftea s-au plâns de nenumărate ori că apa de la rețeaua orașului nu este potabilă.

Cum am acționat:

1. Interpelare către Ministerul Mediului având ca obiect situația rețelei de distribuție și canalizare a apei din orașul Buftea realizată prin cofinanțare POS Mediu.

2. Interpelare către Ministerul Sănătății având ca obiect calitatea apei potabile din orașul Buftea.

3. Prelevarea unor probe de apă de la robinet din locuințele cetățenilor și efectuarea unor analize asupra acestora de către un laborator acreditat RENAR.

4. Întrebare către Ministerul Sănătății având ca obiect interpretarea analizelor apei.

5. Lege pentru testarea gratuită a apei de la robinet.

Poluarea lacului Plumbuita, București

Problema sesizată: Existența unei cantități semnificative de deșeuri plastice pe suprafața și pe malurile acestui lac, administrarea dezastruoasă a acestui lac și pericolul ecologic la care sunt supuși cetățenii care vizitează zona respectivă.

Cum am acționat: Întrebare către Ministerul Mediului având ca obiect administrarea dezastruoasă a lacului Plumbuita și poluarea semnificativă a acestuia.

Poluarea râului Dâmbovița

Problema sesizată: Poluarea râului Dâmbovița cu nămol provenit de la Stația de Epurare Ape Uzate Glina.

Cum am acționat:

1. Interpelare către Ministerul Mediului și Ministerul Apelor și Pădurilor având ca obiect poluarea râului Dâmbovița de către Stația de Epurare Ape Uzate Glina.

2. Solicitare către Primăria Municipiului București cu privire la extinderea capacității Stației de Epurare Ape Uzate Glina.

3. Solicitare către Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea cu privire la controalele efectuate.

Micșorarea suprafeței lacului din Corbeanca

Cum am acționat:

1. Solicitare către Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea cu privire la modificarea suprafețelor de apă din comuna Corbeanca.

2. Solicitare către Primăria comunei Corbeanca privind gestionarea fondului funciar și a suprafețelor de apă din Corbeanca.

Poluarea Lacului Șaulei, orașul Voluntari, județul Ilfov

Problema sesizată: Modalitatea de eliminare a apelor menajere provenite de la blocurile de locuințe de pe strada Erou Niță Pintea, unde cetățenii au sesizat că apele uzate menajere sunt deversate direct în lac printr-o tubulatură îngropată în pământ.

Cum am acționat: Întrebare către Ministerul Mediului pentru efectuarea unui control.

Micșorarea Lacului Șaulei din orașul Voluntari

Problema sesizată: Cetățenii au sesizat micșorarea suprafeței Lacului Șaulei în urma construcției blocurilor de pe strada Erou Niță Pintea din orașul Voluntari, modificarea formei malului realizându-se prin depozitarea molozului rezultat în urma activităților de construcție.

Cum am acționat: Întrebare către Ministerul Apelor și Pădurilor având ca obiect micșorarea suprafeței Lacului Șaulei din orașul Voluntari, județul Ilfov.

Poluarea râului Pasărea

Problema sesizată: Poluarea mai multor canale colectoare care formează râul Pasărea.

Cum am acționat:

1. Vizită la fața locului pentru a constata poluarea.

2. Interpelare către Ministerul Mediului și Ministerul Apelor și Pădurilor având ca obiect poluarea râului Pasărea din zona de nord a capitalei și a județului Ilfov.

3. Întrebare către Direcția de Sănătate Publică Ilfov având ca obiect aflarea principalelor pericole de sănătate publică la care sunt supuși cetățenii, efectuarea de analize asupra puțurilor, fântânilor din apropiere și pânzei freatice.

4. Solicitare către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov privind punctele de deversare în râul Pasărea.

5. Solicitare către Comisariatul Județean Ilfov – Garda Națională de Mediu cu privire la apele uzate provenite din cartierul Cosmopolis, Ștefăneștii de Jos.

6. Solicitare către Administrația Națională „Apele Române” cu privire la apele uzate provenite din cartierul Cosmopolis, Ștefăneștii de Jos.

7. Solicitare către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov cu privire la apele uzate provenite din cartierul Cosmopolis, Ștefăneștii de Jos.

8. Solicitare către primăria Otopeni pentru modernizarea stației de epurare de la Otopeni și crearea de noi stații de epurare.

9. Interpelare cu privire la dezvoltarea unui laborator naţional pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape.

Construcții pe malul lacurilor în județul Ilfov

Problema sesizată: Ne-au fost sesizate o serie de construcții pe malul lacurilor în județul Ilfov.

Cum am acționat: Interpelare către Ministerul Apelor și Pădurilor privind modul de preluare a apelor uzate de la activitățile economice în zona lacurilor din județul Ilfov, racordarea locuințelor la rețeaua de canalizare, calitatea apei în lacurile din județul Ilfov și impactul construcțiilor asupra biodiversității.

Poluarea produsă de groapa de gunoi de la Vidra

Problema sesizată: Poluarea bălții Vadul lui Moșu produsă de scurgerea de levigat de la depozitul Vidra, precum și nerespectarea autorizației de mediu.

Cum am acționat:

1. Interpelare către Ministerul Mediului având ca obiect gestionarea dezastrului ecologic produs în data de 22 august la Balta Vadul lui Moșu.

2. Sesizare către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Ilfov.

3. Participare la protestul organizat împotriva administratorului gropii de gunoi Vidra din data de 9 septembrie 2018.

4. Punct de vedere adresat Agenției Naționale pentru Protecția Mediului pentru a nu emite o nouă autorizație de mediu depozitului.

5. Articol prin care am explicat problema sesizată, consecințele și măsurile necesare.

Inițiative legislative în domeniu

  1. Proiect de lege pentru facilitarea accesului publicului la apă potabilă prin obligația restaurantelor, a angajatorilor sau a instituțiilor publice de a furniza gratuit apă potabilă. Prin această măsură se poate reduce impactul negativ pe care îl are utilizarea plasticului asupra mediului și asupra sănătății cetățenilor.
  2. Proiect de lege privind măsurarea calității apei potabile din locuințe. Propune testarea anuală gratuită a calității apei din locuințe astfel încât cetățenii să cunoască parametrii de calitate ai apei potabile furnizate în rețeaua publică de alimentare cu apă. Legea mai prevede dotarea, la cerere, a locuințelor, cu filtre de apă.
  3. Proiect de lege privind crearea cadrului necesar realizării compostului din deșeuri menajere. (mai puține deșeuri deci mai puține noxe în pânza freatică)
  4. Proiect de lege pentru modificarea legii apelor pentru introducerea a trei parametri (Acid Cianhidric, Hidrogen sulfurat și Butadienă) în măsurarea calității apelor.
  5. Proiect de lege pentru suspendarea activității unui operator economic dacă a fost sancționat cu trei contravenții consecutive pentru încălcarea legislației privind calitatea aerului, până la data la care se reduce poluarea sub limitele admise.
  6. Proiect de lege pentru încurajarea folosirii celor mai avansate tehnologii de reducere a poluării.
  7. Proiect de lege pentru construirea unui portal web în care să apară indicii de calitate a apei de la rețeau publică, măsurați de Direcția de Sănătate Publică.

Dacă îmi veți acorda încrederea și votul pentru un mandat de independent, voi fi la fel de implicat și în viitorul mandat. 

#ZeCePentruIlfov

#CornelZaineaPoziția35

Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *