Lupta cu ambrozia în Ilfov – o analiză preliminară

Photo ambrozie

Pentru că suntem deja la sfârșitul lunii septembrie, iar ambrozia a rămas la locul ei pe multe câmpuri din Ilfov, cetățenii trebuie să știe cât de mult s-au implicat autoritățile în combaterea acestei plante, în condițiile în care:

 • Conform Ministerului Mediului, 482.000 de persoane sunt alergice la buruiana ambrozia.
 • Conform Ministerului Sănătății, 6 milioane de persoane sunt expuse la polenul ambroziei, iar prevalența alergiei la ambrozie este crescută, de 5,35% din populația activă, cu o morbiditate crescută, comparabilă cu cea dată de diabetul zaharat.
 • Conform Ministerului Mediului, expunerea la polenul ambroziei pentru o perioadă de 3-4 ani cauzează alergii.

În același timp, este nevoie de o analiză a modului de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, pentru a identifica eventualele nevoi de modificare a legii sau a procedurilor existente. Consider că acum este momentul unei analize preliminare, pe baza tuturor demersurilor și a informațiilor obținute în urma lor, pe care le-am efectuat începând cu luna mai 2019, respectiv:

 1. Interpelare către Ministerul Sănătății prin care am solicitat statistici cu privire la numărul de persoane care suferă de alergie la ambrozie, incidența la copii și o evaluare a ministerului cu privire la amploarea fenomenului – un rezumat al răspunsului poate fi citit aici;
 2. Solicitări către primăriile din Ilfov (40) pentru a ne asigura că au întocmit centralizatoare cu terenurile infestate, conform legii;
 3. Reiterarea solicitării către primăriile din Ilfov pentru a pune la dispoziție informații despre terenurile identificate;
 4. Solicitare către Instituția Prefectului Ilfov pentru a obține centralizatoarele întocmite de primării, deoarece unele primării au refuzat să ne trimită informații concrete, dar și pentru a obține informații despre formarea Comisiei mixte care să verifice terenurile;
 5. Articol informativ cu privire la combaterea buruienii ambrozia, în care am explicat pașii pe care trebuie să-i facă autoritățile, conform legii, și concluziile de la momentul respectiv;
 6. Solicitare către Direcția pentru Agricultură Județeană Ilfov, care deține președinția Comisiei mixte, pentru a afla rezultatele controalelor efectuate, dar și eventualele dificultăți întâmpinate de comisie;
 7. Solicitare către Direcția pentru Agricultură Județeană Ilfov, în atenția tuturor primăriilor din Județul Ilfov, pentru a afla rezultatele celui de-al doilea control care trebuie efectuat conform legii (16-30 iulie), dar și alte măsuri luate de autorități.

În continuare, voi prezenta analiza mea în raport cu pașii cei mai importanți pe care trebuia să-i facă autoritățile responsabile, cu mențiunea că pentru concluziile finale sunt necesare dezbateri deschise la care să participe specialiști, reprezentanți ai instituțiilor implicate și cetățeni.

 

Pasul 1: identificarea terenurilor de către primării și crearea unui centralizator, până pe 20 mai

Principalele concluzii: În total, cele 20 de centralizatoare întocmite de primăriile din Ilfov conțin 987 adrese ale unor terenuri infestate cu ambrozie. La acestea se adaugă însă și un număr semnificativ de terenuri identificate ulterior de cetățeni și de filialele USR din Ilfov, care au fost transmise primăriilor. Opacitatea instituțiilor în derularea acestui proces i-a determinat pe cetățeni să ia propriile inițiative. De exemplu, Victor Zamfir, cetățean din Chiajna alergic la ambrozie, mi-a transmis o hartă pe care a realizat-o personal și pe care a promovat-o în rândul cetățenilor. Am transmis această hartă la rândul meu Direcției pentru Agricultură Județeană și primăriilor din Ilfov. De altfel, identificarea terenurilor în mod participativ ar trebui luată în calcul în discuțiile despre posibilele modificări la lege. La Bragadiru, un alt cetățean, Mihai Fălan, a depus la Poliția din Bragadiru o plângere penală in rem pentru neglijență în serviciu a administrației locale.

Dintre primăriile care nu au întocmit centralizatoare, aproape toate susțin că nu au identificat terenuri, unele (cum ar fi Vidra) susțin că au eliminat buruiana, iar unele nu au transmis nicio informație. Mai jos redau listele complete:

Primăriile care au verificat terenurile: 1 Decembrie, Afumați, Balotești, Bragadiru, Berceni, Brănești, Cernica, Chiajna, Chitila, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Copăceni, Corbeanca, Cornetu, Dărăști-Ilfov, Dascălu, Domnești, Dragomirești-Vale, Glina, Grădiștea, Jilava, Măgurele, Moara-Vlăsiei, Mogoșoaia, Nuci, Otopeni, Pantelimon, Periș, Popești-Leordeni, Snagov, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Vidra, Voluntari

Primăriile care nu au identificat terenuri infestate: 1 Decembrie, Afumați, Balotești, Brănești, Ciolpani, Copăceni, Dărăști-Ilfov, Dascălu, Glina, Grădiștea, Moara-Vlăsiei, Nuci, Tunari

Primăriile care au întocmit centralizator: Bragadiru, Cernica, Chiajna, Chitila, Ciorogârla, Clinceni, Corbeanca, Cornetu, Domnești, Dragomirești-Vale, Jilava, Măgurele, Mogoșoaia, Otopeni, Pantelimon, Periș, Popești-Leordeni, Snagov, Ștefăneștii de Jos, Voluntari 

Primării care nu au transmis nicio informație: Dobroești, Găneasa, Gruiu, Petrăchioaia

 

Pasul 2: transmiterea centralizatorului către Instituția Prefectului și Direcția pentru Agricultură Județeană Ilfov

Principalele concluzii: În măsura în care au fost întocmite centralizatoarele, acestea au fost și transmise Instituției Prefectului și Direcției pentru Agricultură Județeană Ilfov. Redau mai jos lista cu primăriile care au transmis centralizatorul, așa cum mi-a fost comunicată de către Direcția pentru Agricultură Județeană Ilfov (DAJ):

 • Bragadiru, Cernica, Chiajna, Chitila, Ciorogârla, Clinceni, Corbeanca, Cornetu, Domnești, Dragomirești-Vale, Jilava, Măgurele, Mogoșoaia, Otopeni, Pantelimon, Periș, Popești-Leordeni, Snagov,  Ștefăneștii de Jos, Voluntari.

*Primăria Glina susține că a transmis centralizatorul, însă nu se regăsește pe lista trimisă de DAJ.

 

Pasul 3: transmiterea somațiilor către proprietari, până pe 5 iunie

Principalele concluzii: Nu deținem încă informații cu privire la nivelul de realizare a acestui pas de către primării – am transmis o solicitare în acest sens. Totuși, Instituția Prefectului ne-a comunicat că, deși această atribuție aparține administrațiilor locale, a transmis o somație către cei mai importanți proprietari/administratori/deținători de terenuri, respectiv Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A., Compania Națională de Administrarea a Infrastructurii Ruriere, Consiliului Județean Ilfov, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala de Îmbunătățiri Funciare Ilfov, Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea – Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București.

Plecând de la premisa că primăriile care au întocmit centralizatoare sunt singurele care ar fi putut trimite somații către proprietari, pe măsură ce vom primi informații de la primării, voi actualiza articolul.

Bragadiru: Primăria a transmis somații tuturor proprietarilor identificați. 

1 Decembrie: Primăria a trimis două somații către proprietari.

Dascălu: Primăria a trimis somații către proprietari și adrese către Consiliul Județean Ilfov, dar nu a trimis un centralizator către Direcția pentru Agricultură Județeană Ilfov, iar în centralizatorul pe care mi l-a transmis la solicitarea mea nu se regăsea niciun teren, de unde se putea deduce că nu a identificat niciun teren infestat.

Dobroești: Primăria a transmis somații proprietarilor.

Glina: Primăria susține că a înștiințat proprietarii Societăților Agricole și a eliminat buruiana de pe terenurile unde nu au fost identificați proprietarii.

 

Pasul 4: formarea unei comisii de control

Principalele concluzii: Instituția Prefectului a constituit o comisie mixtă de verificare și constatare a respectării prevederilor Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, încă din luna aprilie 2019, prin Ordinul Prefectului nr.147/10.04.2019. Odată cu comunicarea ordinului nr. 147/10.04.2019 către administrațiile publice locale, Instituția Prefectului le-a informat pe acestea cu privire la necesitatea luării unor măsuri înainte de începerea activității comisiei, respectiv identificarea terenurilor, întocmirea centralizatoarelor și transmiterea somațiilor către toți proprietarii/deținătorii terenurilor, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații, bazinelor piscicole (adică pașii 1, 2 și 3 menționați anterior).

 

Pasul 5: primul control al comisiei (1 – 15 iulie) – aplicarea avertismentelor

Principalele concluzii: Direcția pentru Agricultură Județeană Ilfov a întocmit un calendar de deplasări pentru perioada 1-15 iulie 2019. Însă, din toate cele 987 de terenuri din județul Ilfov prezente în centralizatoarele întocmite de primării, Comisia mixtă a făcut în perioada 1-15 iulie doar 23 de controale pe parcursul cărora a verificat 240 de terenuri. Comisia nu a aplicat însă niciun avertisment și nicio amendă.

În timpul verificărilor, Comisia mixtă a întâmpinat dificultăți în identificarea proprietarilor unor terenuri în urma vânzărilor și tranzacțiilor neînregistrate. Un alt impediment a fost perioada prea scurtă alocată de lege efectuării controlului (1-15 iulie), având în vedere numărul mare de terenuri infestate cu buruiana ambrozia.

Această etapă necesită o analiză detaliată, care sper că se va regăsi în răspunsul pe care mi-l va transmite Direcția pentru Agricultură Județeană Ilfov la ultima solicitare, cât și în raportul pe care Comisia trebuie să-l trimită până pe data de 30 noiembrie către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului, conform art. 12 din Normele metodologice din 5 septembrie 2018 de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia și pe care l-am solicitat Direcției pentru Agricultură Județeană Ilfov. Având în vedere că cele trei ministere vor primi rapoarte de la toate direcțiile județene, voi solicita aceste rapoarte pentru a le analiza.

Sursa: Direcția pentru Agricultură Județeană Ilfov

 

Pasul 6: al doilea control al comisiei, între 16 iulie și 30 iulie – aplică amenzi unde nu s-au respectat avertismentele

Informațiile din această etapă sunt în curs de actualizare, funcție de primirea răspunsurilor de la Direcția pentru Agricultură Județeană și de la primăriile din Ilfov.

 

Este nevoie de modificarea legii?

Temele pe care consider că ar trebui să le discutăm în cadrul unei dezbateri serioase cu specialiștii, cu reprezentanții tuturor instituțiilor responsabile, dar și cu cetățenii, cu privire la nevoia de modificare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, sunt următoarele:

 1. Digitalizarea procesului de identificare a terenurilor infestate, începută deja prin crearea hărții ambroziei, astfel încât identificarea terenurilor infestate să poată fi realizată participativ cu ajutorul cetățenilor, urmând ca specialiștii din cadrul primăriilor să verifice adresele și să valideze introducerea lor în centralizatorul întocmit de primărie. Acest aspect este absolut necesar pentru o evidență transparentă, pentru eliminarea barierelor dintre cetățeni și autoritățile responsabile și în special pentru a eficientiza procesul în sine.
 2. Eficientizarea metodelor de identificare și somare a proprietarilor. Avem nevoie de o imagine clară asupra principalei probleme – responsabilitatea eliminării buruienii le revine proprietarilor, care de cele mai multe ori, sunt de negăsit. Aceasta este o problemă la care trebuie să răspundă în mod constructiv reprezentanții primăriilor.
 3. Soluții pentru eliminarea buruienii în situațiile în care nu există nicio reacție din partea proprietarilor până după efectuarea primelor controale de către Comisia mixtă. Aplicarea unor amenzi (în cazul în care se aplică) s-ar putea să nu rezolve problema principală, respectiv nevoia de eliminare a buruienii. De aceea, trebuie analizate motivele pentru care proprietarii nu curăță terenurile, pentru a găsi soluții de a veni în sprijinul lor. Scopul final este eliminarea plantei, iar amenda s-ar putea să nu fie cel mai eficient instrument.
 4. Creșterea perioadei în care se pot efectua controale de către Comisie sau crearea de subcomisii cărora să li se delege responsabilitatea de control. Perioada prea scurtă în care se pot efectua controale (1-15 iulie și 16-30 iulie) a fost o altă dificultate întâmpinată de către Comisia mixtă, conform Direcției pentru Agricultură Județeană Ilfov. Este necesar să găsim soluții astfel încât Comisia să poată face față numărului mare de controale pe care trebuie să le efectueze.
 5. Mărirea cuantumului amenzilor. Deși creșterea valorii amenzilor nu ar avea niciun efect atât timp cât aceste sancțiuni nici măcar nu sunt aplicate de către Comisie, trebuie discutată această posibilitate, astfel încât aceasta să fie proporțională cu fapta.
Share

Comments

 1. Conduc o afacere care se ocupa printre altele si de eliminarea ambroziei
  Va stau la dispozitie pentru a va lamurii ce este cu aceasta planta si cum putea scapa de ea
  Fac acest lucru de 3 ani
  Nu este ieftina procedura dar este eficienta
  0720770484

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *