Combaterea poluării industriale

Combaterea poluării industriale

În România, utilizarea tehnologiilor învechite, ineficiente din punctul de vedere al procesului de producție și al calității produsului obținut, reprezintă o problemă semnificativă. Cea mai mare parte a firmelor din sectoarele economice românești folosesc încă tehnologii învechite, ce ajung să nu facă față noilor cerințe ale consumatorului, dar și ale pieței în general.

În fapt, existența unor sisteme de producție/ procesare învechite și imposibilitatea achiziționării- din motive financiare- a tehnologiilor moderne, se transpune adesea într-o productivitate scăzută, în produse de slabă calitate, dar și în efecte negative asupra mediului înconjurător (poluare, disconfort pentru populației etc).

Având în vedere aceste aspecte, propunerea legislativă are ca obiectiv principal oferirea de stimulente fiscale pentru firmele care doresc să facă investiții pentru utilizarea echipamentelor BAT (best available technology) în detrimentul folosirii unor echipamente depășite tehnologic, care devin o problemă atât pentru activitatea operatorului, cât și pentru mediul înconjurător.

Susținerea dezvoltării și îmbunătățirii sectorului economic este vitală pentru dezvoltarea unui stat, de aceea este absolut necesar ca România să susțină prin facilități fiscale, orice operator economic care nu are capacitatea financiară de a utiliza cele mai bune tehnologii sau care nu are capacitatea financiară de a respecta condițiile de mediu.

La nivel european, impactul activităților economice asupra mediului a devenit o prioritatea pentru Guverne, iar Comisia Europeană recomandă statelor membre să se asigure că operatorii recurg la cele mai bune tehnici/tehnologii disponibile (BAT) pentru a preveni sau a reduce la minimum efectele și riscurile activităților lor economice asupra mediului.

De altfel, există două documente de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), care se află în curs de elaborare și sunt relevante pentru activitățile privind hidrocarburi care utilizează HVHF, se referă la gestionarea deșeurilor rezultate din industriile extractive[1] și la tratarea deșeurilor[2], însă considerăm că această recomandare referitoare la utilizarea celor mai bune tehnologii, ar trebui să fie aplicabilă tuturor operatorilor economici, nu doar celor din anumite sectoare/industrii.

În contextul în care, proiectul de act normativ nu implică cheltuieli suplimentare de la bugetul general consolidat, iar scăderea bazei impozabile rezultate în urma acestei deductibilități suplimentare este recuperată în urma creșterii activității economice din zona producătorilor de echipamente de combatere a poluării, estimăm că impactul bugetar ar fi neutru, însă beneficiile pe termen lung sunt numeroase.

Pe termen mediu și lung acordarea acestor deduceri fiscale pentru înlocuirea sistemelor de producției/ de procesare cu cele mai bune tehnologii înseamnă:

  • Îmbunătățirea capacității de producție a operatorilor economici care aleg să înlocuiască vechile tehnologii de producție cu cele mai bune tehnici disponibile
  • Creșterea eficienței și a eficacității procesului de producție.
  • Scăderea numărului de accidente de mediu cauzate de utilizarea unor tehnologii învechite.
  • Reducerea numărului de cazuri în care populația resimte efectele activității operatorului economic (Ne referim aici la miile de cazuri în care cetățenii reclamă autorităților responsabile cu protecția mediului faptul că activitatea unor operatori economici poluează mediul înconjurător, creând un puternic disconfort comunităților aflate în proximitatea acestora).
  • Reducerea poluării mediului înconjurător.  (Activitățile economice/industriale produc adesea poluări semnificative ale mediului înconjurător, poluarea aerului și a apei sunt printre cele mai frecvente tipuri de poluare. Totuși, încurajarea operatorilor economici de a înlocui tehnologiile vechi cu cele mai bune tehnologii disponibile, făcute tocmai pentru a evita distrugerea mediului înconjurător, va reduce gradul de polare a aerului și a pânzei freatice).

Așadar, considerăm că pentru pentru îmbunătățirea capacității de producție și pentru creșterea competitivității operatorilor economici din țara noastră, Guvernul trebuie să demonstreze că sprijină investițiile în dezvoltarea și utilizarea celor mai bune tehnologii, indiferent de domeniul/ sectorul de activitate al unui operator economic.

De fapt, acordarea facilităților fiscale prezentate în cadrul acestei propuneri legislative constituie unul dintre cele mai bune semnale pe care Guvernul le-ar putea da mediului economic, cu atât mai mult cu cât este absolut necesar ca România să-și arate de a deveni un spațiu propice pentru dezvoltarea  unei industrii verzi, bazată pe cele mai bune tehnologii existente, pe  principiile competitivității economice, pe principiile  economiei circulare și pe  drepturile cetățenilor la un mediu curat.

Resurse:

[1] http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/waste/index.html

[2] http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/mmr_adopted_0109.pdf Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities

Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *