Legătură mai bună cu Bucureștiul

În prezent, durata unei călătorii până la metroul sau tramvaiul cel mai apropiat durează minim 30-40 de minute. Străzile înguste de acces, transportul public ineficient și neatractiv, lipsa locurilor de parcare, precum și străzile de pământ care nu pot fi folosite duc la aglomerație, timp pierdut în trafic, poluare.

Propunem pentru comuna Chiajna o infrastructură de transport modernă, integrată și interconectată cu cea a regiunii București Ilfov. Infrastructura de transport trebuie gândită astfel încât să integreze structurile de mobilitate urbană durabilă, asigurând libertate de mișcare și accesul tuturor cetățenilor la bunuri și servicii.

 

Organizarea transportului pietonal

Modernizarea transportului public

Modernizarea Gării Chiajna

Facilitarea deplasării alternative cu biciclete și trotinete

Sistem inteligent de organizare a traficului

Semaforizări inteligente în intersecțiile aglomerate

Construcția de parcări

Asfaltarea și amenajarea străzilor de pământ


Educație pentru toți în Chiajna

2 din 3 copii nu au acces la educație în Chiajna! Toți copiii din Chiajna trebuie să beneficieze de educație incluzivă și de calitate, pentru a fi pregătiți pentru viitor, indiferent de cum va arăta el. Acum, finanțarea educației în Chiajna este una de subzistență.

Este nevoie de o finanțare consistentă, de investiții în educație efectivă. De creșe, grădinițe și școli pentru toți copiii, care să fie aproape de centrele rezidențiale sau cu transport școlar asigurat, cu spații adecvate și cu dotările necesare, unde educatorii, profesorii și personalul auxiliar să aibă condiții de muncă de calitate și oportunități de dezvoltare.

 

Construirea de școli noi

Construirea de creșe și grădinițe cu program prelungit

Înființarea unor cabinete medicale școlare moderne

Dotarea corespunzătoare a școlilor

Masă caldă în grădinițe și școli

Transport școlar gratuit pentru elevi și profesori


Chiajna cu aer curat, fără praf și hidrogen sulfurat

Poluarea aerului este o problemă majoră în Chiajna, din cauza traficului, a șantierelor permanente care nu respectă standardele de protecție, a străzilor necurățate sau de pământ și a lipsei spațiilor verzi. Nivelul unora dintre cei mai periculoși poluanți pentru sănătate a înregistrat în Chiajna depășiri cu până la 800% a valorilor maxime admise.

Ne dorim o comună fără praf și fără miros de ouă clocite, cu aer curat, spații verzi, străzi curate. O comună care generează mai puține deșeuri și reciclează mai mult, o comună pe care alte comune și chiar orașe să o considere exemplu în atingerea ratei de reciclare de 50% asumate de România.

 

Măsurarea calității aerului și informarea locuitorilor privind aceasta

Blocarea mirosului de la groapa de gunoi și incinerator

Plantarea masivă de arbori

Dezvoltarea infrastructurii de colectare separată a deșeurilor

Asigurarea unei rețele de cișmele publice cu apă potabilă gratuită

Facilități fiscale pentru cetățenii care separă deșeurile


Doar 5 minute la primărie

Cei 60.000 de locuitori ai Chiajnei pierd ore întregi la ghișee pentru probleme administrative. Primăria nu dispune de un serviciu dedicat de relații cu publicul care să simplifice această interacțiune. Unele plăți încă se efectuează fizic la sediul primăriei, deși ar putea fi realizate online.

Vom transforma Primăria Chiajna într-o instituție transparentă și eficientă, în slujba locuitorilor comunei Chiajna. Interacțiunea cu primăria trebuie să fie facilă și să ocupe un timp redus. Primăria trebuie să fie o instituție modernă, care să folosească toate resursele tehnologice disponibile pentru a-și eficientiza activitatea.

 

Transparentizarea activității primăriei și informarea publică

Digitalizarea interacțiunii cu cetățenii

Mecanism facil de colectare a veniturilor

Transparentizarea procedurilor de achiziții publice

Asigurarea unei echipe profesioniste pentru obținerea de finanțări externe și implementarea proiectelor


Sport, natură și cultură pentru toate vârstele

În comuna Chiajna nu există în prezent opțiuni accesibile de petrecere a timpului liber în natură. Pădurea Roșu nu e amenajată, ci este un loc plin cu deșeuri și câini fără stăpân. Zona verde din apropierea râului Dâmbovița nu a fost valorificată la adevăratul ei potențial.

Ne dorim o comună în care să fim fericiți, în care copiii să se joace în siguranță, adolescenții să-și valorifice timpul liber într-un mod constructiv, adulții să se recreeze în spații verzi și curate, seniorii să poată socializa în spații prietenoase.

 

Amenajarea unei zone de promenadă pe râul Dâmbovița

Amenajarea responsabilă a Pădurii Roșu ca zonă de agrement

Mini-delta Chiajnei – arie protejată urbană

Facilitarea practicării sportului de masă

Locuri de joacă sigure pentru copii

Asigurarea pentru seniori a unor spații de petrecere a timpului liber și socializare


O comunitate unită

Categoriile vulnerabile nu sunt sprijinite așa cum ar trebui în Chiajna. Absenteismul și abandonul școlar nu mai pot fi ignorate. Persoanele cu dizabilități nu pot circula în siguranță. Numărul de șomeri s-a triplat în 2020.

Vom asigura egalitatea de șanse și accesul la servicii publice pentru toți locuitorii comunei și ne vom adapta nevoilor acestora, astfel încât fiecare să facă parte din comunitate și să poată participa activ la viața acesteia, fără a fi împiedicat(ă) de bariere economice, sociale sau de altă natură.

 

Asigurarea dreptul la educație al copiilor din categorii defavorizate

Bancă de alimente, în parteneriat cu organizații non-guvernamentale, pentru persoanele defavorizate

Angajarea unor persoane calificate în compartimentul de asistență socială

Accesibilizarea spațiilor publice pentru persoane cu dizabilități


Construim responsabil

Oamenii trebuie să fie în centrul planificării teritoriale. Amenajarea teritorială trebuie să asigure toate condițiile unui trai decent, să fie integrată cu infrastructura de utilități, de mobilitate, școlară, culturală și de petrecere a timpului liber și în același timp să protejeze mediul.

Vom asigura o dezvoltare urbanistică armonioasă, în care fiecare locuitor să aibă acces facil la servicii de alimentație, transport, educație și recreere aproape de locuința sa.


Plan Urbanistic General actualizat

Clădiri verzi, responsabile față de mediu

Reducerea poluării pe șantiere

Locuri de parcare suficiente

Minim 30% spațiu verde


Un mediu de afaceri onest

Chiajna s-a dezvoltat dezechilibrat, ca localitate satelit a Bucureștiului. Majoritatea locuitorilor au locul de muncă în București sau în alte localități. În plus, deși Chiajna se află în vizorul lucrărilor de infrastructură prevăzute în strategia de dezvoltare a zonelor limitrofe Bucureștiului, nu există un plan armonizat prin care comuna noastră să beneficieze de aceste viitoare investiții.

Vom sprijini diversificarea activităților economice și vom crea noi oportunități pentru mediul de afaceri local.


Piață agroalimentară în Militari Residence

Scutiri de taxe pentru start-up-uri

Spațiu nou și modern pentru Poșta Română-Chiajna

 Nod comercial și de servicii în zona de S-V a Chiajnei

Burse de sprijin pentru antreprenorii locali

Facilități de conectare la utilități pentru investitori


Servicii publice de calitate

Primăria este datoare față de cetățeni să asigure condițiile optime unui trai decent. Accesul la apă potabilă, care este un drept fundamental, un sistem de canalizare care asigură protecția mediului și existența unui sistem eficient de colectare a apelor pluviale fac diferența între o localitate subdezvoltată și una modernă.

Totodată, asigurarea unui număr optim de hidranți în localitate este absolut necesară pentru siguranța cetățenilor. De asemenea, iluminatul stradal este esențial pentru a consolida siguranța cetățenilor, fiind un mijloc eficient de prevenire a infracționalității.

De aceste lucruri depind creșterea calității vieții, a investiţiilor în comună şi dezvoltarea durabilă.


Construim rețea de apă și canalizare în toată comuna

Branșamente gratuite la rețeaua de apă curentă

Dezvoltăm rețele de colectare a apelor pluviale

Asigurăm rețea de hidranți în toată comuna

Extindem rețeaua de iluminat public


Chiajna civilizată și sigură, fără clanuri

Ne dorim o comună sigură, în care să primeze încrederea între locuitorii comunei, și nu teama de a fi jefuit, amenințat sau agresat. Ne dorim o comună liniștită în care oamenii conviețuiesc în pace, iar instituțiile de forță îi protejează pe cetățeni, nu pe infractori.

Vom susține profesionalizarea Poliției Locale și vom crește nivelul de siguranță în spațiile publice.

 

Profesionalizarea Poliției Locale

Creștem numărul de polițiști la peste 30

Monitorizare video inteligentă în toate spațiile publice din comună

Spațiile publice și drumurile iluminate complet